ARONIOWA

Architektura
Pracownia Architektury projekt 44240
Konstrukcja
Szymon Połata, Mateusz Baranowski
Zespół projektowy
Tomasz Oszek, Dominika Czogała
Powierzchnia użytkowa
168,30 m2
Inwestor
prywatny
Lokalizacja
Śląsk