GŁUCHA

Architektura
Pracownia Architektury projekt 44240
Konstrukcja
Szymon Połata
Zespół projektowy
Tomasz Oszek, Marta Maniara-Remiorz
Powierzchnia użytkowa
186,95 m2
Inwestor
prywatny
Lokalizacja
Śląsk