KŁOKOCIŃSKA

Architektura
Pracownia Architektury projekt 44240
Konstrukcja
Dariusz Lubera, Szymon Połata
Zespół projektowy
Tomasz Oszek, Marta Maniara-Remiorz
Powierzchnia użytkowa
137,45 m2
Inwestor
Prywatny
Lokalizacja
Śląsk