KRZYWA V.2

Architektura
Pracownia Architektury projekt 44240
Konstrukcja
Szymon Połata, Mateusz Baranowski
Zespół projektowy
Tomasz Oszek, Marta Maniara-Remiorz
Powierzchnia użytkowa
259,30 m2
Inwestor
prywatny
Lokalizacja
Śląsk