POLOCZKA

Architektura
Pracownia Architektury projekt 44240
Konstrukcja
Pracownia Architektury projekt 44240
Zespół projektowy
Dominika Czogała, Tomasz Oszek
Powierzchnia użytkowa
223,85 m2
Inwestor
prywatny
Lokalizacja
Śląsk