SPICHLERZ

Architektura
Pracownia Architektury projekt 44240
Konstrukcja
Szymon Połata, Mateusz Baranowski
Zespół projektowy
Tomasz Oszek, Dominika Zawisza
Powierzchnia użytkowa
713,30 m2
Inwestor
Gmina Miejska Żory
Lokalizacja
Śląsk