SZCZEJKOWICKA

Architektura
Pracownia Architektury projekt 44 240
Konstrukcja
Pracownia Architektury projekt 44 240
Zespół projektowy
Tomasz Oszek, Marta Maniara-Remiorz
Powierzchnia użytkowa
176,43 m2
Inwestor
Prywatny
Lokalizacja
Śląsk