KLIMKA

Architektura
Pracownia Architektury projekt 44240
Konstrukcja
Szymon Połata, Mateusz Baranowski
Zespół projektowy
Tomasz Oszek, Dominika Zawisza, Marta Maniara-Remiorz, Dominika Czogała
Inwestor
Gmina Miejska Żory
Lokalizacja
Żory